Select Page
(2/2)حق سرپرستی و نگهداری فرزند

(2/2)حق سرپرستی و نگهداری فرزند

6-7 زندگی می‌کنند roommate جناب دکتر مجد من از شما یک سوال دارم دو نفر با هم به عنوان سال با همدیگه زندگی می‌کنند بعد کارشون به بیخ می‌رسه و می‌خوان از هم سوا بشن بعضی موقع ها roommate بعضی موقع زن و شوهر حالا یکی از اینها اومده خونه رو کلا خالی کرده اثاث رو برداشته...
(2/2)حق سرپرستی و نگهداری فرزند

(1/1)حق سرپرستی و نگهداری فرزند

سلام عرض می‌کنم خانم شهراز عزیز و تمام هم میهنان عزیزم امیدوارم تاکنون و تا بهنگام ساعات و روزهای خوشی را پشت سر گذاشتن و به قول معروف هالیدی آخر سال هم داره نزدیک میشه این اوقات آخر سال رو هم به خوشی بگذرانند تا وارد یک سال نو میلادی با تمام شوق و هیجان بشیم و...
Restraining Order

Restraining Order

Restraining Orders Sometimes relationships don’t always work for the best. These issues in their relationships can’t always be resolved with a divorce and can result in very emotional and damaging ways, especially when it comes to the custody of the child and the...